Case study Alstom Transport

Gepost op door

De uitdaging

3W plaatste tusssen februari en september 2010 interim warehouse manager Bob Cornelis bij Alstom, een Franse wereldleider in infrastructuur voor de productie en transmissie van elektriciteit en voor het spoorwegverkeer. Alstom Transport Technology bouwt treinen en automatische metro’s met de grootste capaciteit. Alstom Power levert kant-en-klare centrales, uitrustingen en diensten voor verschillende energiebronnen zoals waterkracht, kernenergie, gas en kolen. Het bouwt ook windmolenparken. Alstom Grid Technology heeft dan weer oplossingen voor de smart grids. Een smart grid is een electriciteitsnetwerk dat gebruik maakt van digitale technologie.

De beursgenoteerde Alstom-groep heeft 96.500 werknemers in meer dan 70 landen. Het haalde in 2009/2010 een omzet van 23 miljard euro. In België heeft het bedrijf 25 vestigingen met in totaal 2.760 werknemers.

Quote

De 3W interim warehouse manager was een leider, zeer assertief met een uitstekende drive en een menselijke benadering. Hij bracht de opdracht binnen de voorziene termijn tot een goed einde. Walter Bauwens van 3W

De benadering

Industrieel directeur Herman Michiels van Alstom Transport, de Belgische vestiging in Charleroi, deed een beroep op 3W om een gedeelte van de reorganisatie van het magazijnbeheer te doen. Alstom Transport was net begonnen met het invoeren van een nieuw ERP-systeem en er moesten aanpassingen gebeuren in de supply chain. Eén ervan situeerde zich in de goederenreceptie, het magazijnbeheer en de levering. De opdracht van de interim manager was om aan dit traject verbeteringen aan te brengen teneinde de processen beter te managen. Op korte termijn was er binnen het bedrijf niemand vrij met voldoende ervaring om die job tot een goed einde te brengen. De interim manager moest managementervaring en kennis van supply chain hebben.

De invoering van SAP was daarbij een belangrijk element omdat er over alle in te brengen processen goed moest worden nagedacht. Er was een correcte definitie nodig, de processen moesten goed beheerst worden en het project moest in zijn geheel vlot verlopen. In veel bedrijven wordt in dat verband dikwijls het paard achter de wagen gespannen: SAP-technici worden binnengehaald en het IT-gedeelte wordt ingebracht zonder de processen in te passen.

In het toepassingsproces heeft ook de interim manager een rol gespeeld. Bij het installeren van een ERP-systeem, moeten alle processen – van offerte tot oplevering en facturatie – inbegrepen zijn. De interim manager had in dit geval een zeer goed afgelijnde opdracht. De processen waren al gedefinieerd door ondermeer de industrieel directeur. De interim manager, op zijn beurt, moest met zijn specifieke kennis van magazijnbeheer alles op de werkvloer toepassen. Hij heeft verder ook meegewerkt aan organisatiewijzigingen die los stonden van het ERP-systeem: er was namelijk een gebrek aan sturing in de goederenontvangst in het magazijn. De interim manager had de belangrijke taak van warehouse-manager. Hij was op die manier meer uitvoerend. Er waren namelijk nog andere consultancybedrijven die meer verantwoordelijkheid droegen voor het sturende denkwerk.

De KPI’s voor de interim manager gingen over de goederenontvangst – de goederen moesten binnen de 1 tot 2 dagen maximum uit de ontvangstzone – en over de betrouwbaarheid van de voorraad: wat is er echt in stock en wat zit er in het ERP-systeem? Stemmen die cijfers overeen? Als gevolg daarvan is het systeem van cycle-counting aangepast. Een andere KPI betrof de bevoorrading van de productie zodat er geen vertragingen optraden. Nog een andere was het samenwerken tussen de verschillende afdelingen (goederenontvangst, magazijnbevoorrading en –beheer en het toeleveren aan de productie) zodat alle processen volgens plan verliepen.

Het resultaat

De interim warehouse manager was een expert met de vaste wil om een vlotte supply chain management mogelijk te maken. Een goed geintegreerd systeem zorgt namelijk voor een vlotte goederen- en informatiedoorstroming van het begin tot het einde van de opdracht. Een goede consultant werkt om de beste oplossing te behalen. Het resultaat was in dit geval een kostenoptimalisatie. Die gekozen oplossing paste hij vervolgens toe met engagement en verantwoordelijkkheidszin. Hij zorgde ook voor engagement en succes in de groep die hij leidde. Het was evenwel niet 3W alleen dat de hele SAP-omschakeling gedaan heeft – er waren nog drie andere consultancybedrijven bij betrokken. De probleemoplossende en faciliterende manager van 3W deed het magazijnbeheer en implementeerde een nieuw SAP-systeem zij het na een moeizame overgang. Hij had de leiding over 35 mensen en moest ook de externe logistieke partners sturen die betrokken waren bij warehousing en inventaris-activiteiten.

Commentaar van de klant

De mensen en de processen binnen de supply chain – goederenontvangst, magazijn en uitleveren – heeft de interim warehouse manager goed gestuurd. Hij moest ervoor zorgen dat de mensen zich die processen goed eigen maakten en toepasten. De productie moest op tijd kunnen doorgaan en bijgevolg voldoende aanvoer krijgen vanuit het magazijn.

Goed artikel? Deel het even, je doet me er plezier mee: