Wil je problemen in je logistieke keten duurzaam oplossen? Ik begeleid je én toon je mensen hoe ze voortaan zelf logistieke problemen ontdekken en aanpakken.

Een blijvende logistieke verbetercultuur

De Quick Scan brengt de problemen in je logistieke keten in kaart en reikt enkele quick wins aan waarmee je meteen tijd en geld uitspaart. Het topje van de ijsberg dus. Wil je alle oorzaken in kaart brengen en je logistieke problemen duurzaam oplossen?

Ik help je om de waste in je logistieke keten uit te roeien, je kosten terug te dringen en je winstgevendheid te verhogen. Tegelijk installeer ik een echte verbetercultuur in je bedrijf. Je mensen leren mijn aanpak toepassen om in de toekomst zelf problemen aan te pakken:

1. Deep Scan

Ik breng je logistieke keten volledig in kaart en diep de oorzaken van problemen verder uit. Interviews met je sleutelpersonen (beslissingsnemers, klanten, leveranciers), uitgebreide documentenanalyse: ik doe wat nodig is.

Bob’s brede professionele ervaring binnen verschillende bedrijfsculturen zorgt voor een vlotte aanpak van de veranderingen. Als hij een probleem aanpakt, zorgt hij voor een vlotte wisselwerking met alle stakeholders tot de oplossing werkt. Ik beveel Bob aan voor projecten waar een snelle en directe aanpak naar oplossingen gewenst is. ⎯ Rudi Steinier, Informatica- en Logistiek Directeur bij Viangros

2. Oplossingen

Nu ik alle oorzaken ken, bereid ik blijvende oplossingen voor. Ik schat meteen de impact op je systemen en mensen in. En ik betrek alle stakeholders bij de voorbereiding.

3. Implementatie

Ik rol de oplossingen uit in 2 stappen. Eerst een pilot, om bij te sturen en iedereen mee te krijgen. Daarna integreer ik de oplossingen in elke schakel van je logistieke keten.

4. Nazorg

Nu is het aan jullie! Ik bouw KPI’s (maatstaven) in die de vooruitgang meten, zodat jullie zien dat de oplossingen werken en zelf kunnen bijsturen. Het doel: een bedrijf dat problemen in zijn logistieke keten zelf ontdekt en oplost.

Resultaat- én mensgericht

Mijn focus op de KPI’s garandeert je dat het project zichzelf ruimschoots terugverdient. Je zal het zwart op wit zien in je cijfers. Tastbare resultaten in je logistieke keten dus!

En ik ga verder. Ik weet waarop je moet letten om veranderingen in je logistieke keten te doen slagen en zorg voor buy-in van al je mensen. Iedereen werkt mee aan de oplossingen en je bedrijf maakt een sprong vooruit!

Ik luister naar je verhaal
en denk al met je mee.